۷ نکته که درباره خار پاشنه پا باید بدانید

931021315682542105549177122189176637015 - 7 نکته که درباره خار پاشنه پا باید بدانیدکفش‌های غیراستاندارد، پاشنه بلند و…، می‌توانند برای شما دردسری به اسم خار پاشنه پا را ایجاد کنند، مشکلی دردناک و دردسرساز که خلاص شدن از شر آن چندان راحت نیست.
]]>