۷ بیماری که از طریق بزاق منتقل می‌شوند

18816210218719016574113183944020617123817187 - 7 بیماری که از طریق بزاق منتقل می‌شوندبزاق نقش مهمی در بدن ایفا می‌کند و در عین حال می‌تواند به حمل کننده عوامل بیماری‌زا تبدیل شود. بنابراین شناخت این بیماری‌ها و نقش بزاق می‌تواند خیلی از افراد را از خطر ابتلا به بیماری نجات دهد. در این مطلب با ۷ بیماری که از طریق بزاق انتقال می‌یابد بیشتر آشنا می‌شوید.
]]>