۵ اختلال روانی خطرناک را بشناسید

اختلال روانی

اختلال روانی ممکن است سبب بروز مشکلات بسیار زیادی برای فرد شده و حتی با درد، رنج، ناتوانی در انجام دادن کارها و یا خطر مرگ همراه باشد. نبض ما – فردی که دچار اختلال روانی است درگیر مشکلات روحی، احساسی و رفتاری است که گاه در برخورد با افراد دیگر هم این نوع رفتارها […]

نوشته ۵ اختلال روانی خطرناک را بشناسید اولین بار در نبض ما پدیدار شد.