۲۰ پرسش درباره لیزر موهای زائد

841862449138111222213710923815141693690 - 20 پرسش درباره لیزر موهای زائدلیزر موهای زائد را کم و نازک می‌کند، اما باعث از بین رفتن آنها نمی‌شود. معمولا با انجام ۴ تا ۷ جلسه تعداد موها خیلی کمتر می‌شود، البته به شرطی که فرد مشکل هورمونی در پایه نداشته باشد. در غیر این صورت احتمال بازگشت موهای زائد خیلی بیشتر است.
]]>