۱۰ چیز که به شنوایی‌تان آسیب می‌زند

85196213228249541214621624117521377462343 - 10 چیز که به شنوایی‌تان آسیب می‌زندکاهش شنوایی سبب خشم و ناامیدی در روابط، افسردگی، احساس پارانویا و اضطراب خواهد شد. از آن طرف عواملی وجود دارند که این پدیده را تسریع می‌کنند و یا باعث ایجاد آن می‌شوند؛ عواملی چون استرس، ورود آب هنگام شنا، مسافرت با هواپیما هنگام سرماخوردگی، گوش دادن به موسیقی هنگام دویدن و …
]]>