۸ فروردین: انتشار بازی Splinter Cell: Chaos Theory

۸ فروردین: انتشار <a href=بازی Splinter Cell: Chaos Theory”/>

در روزشمار ۸ فروردین از انتشار بازی Splinter Cell: Chaos Theory خواهیم گفت و به تولد وینس وان اشاره خواهیم کرد.