۶۰ ثانیه: دایس به دنبال حالت بتل رویال در بازی Battlefield V

۶۰ ثانیه: دایس به دنبال حالت بتل رویال در <a href=بازی Battlefield V “/>

در ۶۰ ثانیه‌ اول اردیبهشت ۱۳۹۷، ابتدا از حضور آتیلا پسیانی و حبیب رضایی در فیلم سرخپوست گفته‌ایم و خبر آزمایش حالت بتل رویال برای بازی Battlefield V را توسط دایس داریم.