یوبی سافت دو استودیو جدید برای کار روی بازی‌های بزرگ تاسیس کرد

یوبی سافت دو استودیو جدید برای کار روی <a href=بازی‌های بزرگ تاسیس کرد”/>

کمپانی یوبیسافت اخیرا دو استودیو جدید در هند و اکراین تاسیس کرده است که روی بازی‌های بزرگ کار خواهند کرد.