گرگ روباتیک از مزرعه ژاپنی‌ها محافظت می‌کند

همشهری آنلاین: در ژاپن برای مقابله با حمله گرازهای وحشی به مزارع یک گرگ روباتیک ساخته شده است.