گرمای جهانی، نیمی از گونه‌های مناطق کلیدی دنیا را تهدید می‌کند

همشهری آنلاین: کارشناسان محیط زیست در یک بررسی مدعی شدند حدود نیمی از تمامی گیاهان و جانوران در ۳۵ نقطه از متنوع‌ترین نقاط زیستی جهان به دلیل تغییرات اقلیمی در معرض خطر قرار دارند.