کشف بیماری که پیش از حمله به مغز ۳۰ سال پنهان می‌ماند

همشهری آنلاین: پریون‌ها نسخه‌ای متفاوت از پروتئین پریون هستند که می‌توانند از درون به مغز انسان حمله کنند و منجر به بروز بیماری‌های فرساینده عصبی متفاوتی شوند.