کدام یک از افراد مشهور بیت کوین خریداری کرده اند؟

در این روز ها نام سهام دیجیتالی بیت کوین را زیاد می شنوید ، این سهام دیجیتالی در یک هفته توانسته پول برخی سهام داران را در یک هفته دو برابر یا شاید هم بیشتر بکند و این سود خوبی برای سهام داران است و خیلی از افراد برای بیشتر شدن پولشان به سوی آنادامه مطلب