کارگردان فیلم Taken در ایران کارگاه فیلم اکشن برگزار خواهد کرد

کارگردان <a href=فیلم Taken در ایران کارگاه فیلم اکشن برگزار خواهد کرد”/>

الیویه مگاتون، کارگردان فرانسوی قسمت‌های دوم و سوم فیلم Taken، برای برگزاری کارگاه فیلم اکشن به ایران خواهد آمد.