کارگردان فیلم Jurassic World 3 توسط استیون اسپیلبرگ معرفی شد

کارگردان <a href=فیلم Jurassic World 3 توسط استیون اسپیلبرگ معرفی شد”/>

استیون اسپیلبرگ در مصاحبه جدید خود، کالین ترورو را به عنوان کارگردان فیلم Jurassic World 3 معرفی کرد.