کارهایی که در لحظه حالتان را خوب می‌کند

2823614934441722281225163681251967220624 - کارهایی که در لحظه حالتان را خوب می‌کندشاید باورتان نشود که در زندگی حقیقی، با انجام چه کارهای کوچکی برای خودتان می‌توانید روحیه‌تان را بالا ببرید و ‌حالتان را خوب کنید؛ کارهایی به سادگی دوش‌گرفتن یا پوشیدن جوراب‌های کرکی.
]]>