چگونه رابطه جنسی بر روی مغز تاثیر می گذارد؟

رابطه جنسی بر روی مغز

داشتن رابطه جنسی می تواند شب ها و روزهای ما را با لذت و هیجان، شیرین کرده و استرس و نگرانی را از ما دور کند. البته داشتن رابطه جنسی برای تداوم نسل هم نقش کلیدی دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر رابطه جنسی بر روی مغز می پردازیم. نبض ما– داشتن رابطه جنسی […]

نوشته چگونه رابطه جنسی بر روی مغز تاثیر می گذارد؟ اولین بار در نبض ما پدیدار شد.