چگونه از افزایش وزن در نوروز جلوگیری کنیم؟ (بخش دوم)

افزایش وزن در نوروز: در مقاله قبلی در مورد کالری موجود در مواد غذایی که در طول ایام نورزو مصرف خواهیم کرد و مقدار کالری آنها صحبت کردیم و راهکارهایی را در ارتباط با کنترل وزن با توجه به کالری آنها رائه نمودیم. در ادامه با مطالعه این مقاله با سایر روشهایی که میتوان از …

نوشته چگونه از افزایش وزن در نوروز جلوگیری کنیم؟ (بخش دوم) اولین بار در پارسی طب پدیدار شد.