چگونه از افزایش وزن در نوروز جلوگیری کنیم؟(۱)

افزایش وزن در نورزو: تعطیلات زمان هیجان انگیز سال است، اما در این میان بازدیدها، آجیل و غذاهای آماده شده در این ایام، شرایطی را فراهم می آورد که اضافه وزن برای افراد (مرد و زن) رخ دهد. البته این بدین معنا نیست که باید خود را از خوردن محروم نمود. این ایام بهترین زمان …

نوشته چگونه از افزایش وزن در نوروز جلوگیری کنیم؟(۱) اولین بار در پارسی طب پدیدار شد.