چه چیز باعث بارداری دوقلویی می شود؟

13310221921522120721319116424924915713114892214 - چه چیز باعث بارداری دوقلویی می شود؟در سال های اخیر به دلیل بالا رفتن آمار بارداری از طریق درمان های باروری و این حقیقت که مادران در سنین بالاتر باردار می شوند چند قلوزایی نیز شایع تر شده است.
]]>