چطور پشت میز کار شانه‌درد نگیریم؟

1572063479222206138049215371258890199205 - چطور پشت میز کار شانه‌درد نگیریم؟یکجانشینی در محل کار و عادت‌های کاری می‌توانند عضلات را ضعیف کرده و زمینه را برای درد فراهم کنند. تحقیقات نشان داده هم فشار جسمی و هم فشار روانی در محیط کار می‌تواند منجر به گردن درد و شانه درد شود.
]]>