پروانه‌های زاگرس می‌میرند | جانوارن و گیاهان دیگر هم خواهند مرد

همشهری آنلاین: همه گونه‌های پروانه در زاگرس به نوعی با تهدیدات جدی روبرو هستند که مهم‌ترین این تهدیدات چرای بی‌رویه دام است. پروانه‌ها شاخص سلامت اکوسیستم‌اند و با مرگ آنها سایر گونه‌های جانوری و گیاهی نیز در این منطقه با تهدید جدی انقراض روبرو شده‌اند.