هک کردن روده گاو‌ها برای تولید گوشت بیشتر و متان کمتر

همشهری آنلاین: انسان‌ها تنها گونه‌‌ای نیستند که از سیستم گوارشی مملو از باکتری برخوردارند،‌ سیستم گوارشی گونه‌های مختلف جانداران میزبان تنوعی از میکروب‌ها و ارگانیزمها است.