نکته بهداشتی: پیشگیری از گاز گرفتن حیوانات

همشهری آنلاین: حیوانات وحشی معمولاً از تماس با انسان‌ها اجتناب می‌کنند، مگر احساس تهدید کنند، بیمار باشند یا در حال محافظت از بچه‌هایشان باشند.