نکته بهداشتی: پیشگیری از زگیل پا

همشهری آنلاین: زگیل ناشی از یک ویروس است و در هرجایی از پوست بدن ممکن است ظاهر شود.