نکته بهداشتی: نشانه‌های اولیه اوتیسم

1765997238140106620924711555673134176242 - نکته بهداشتی: نشانه‌های اولیه اوتیسم اوتیسم را می‌توان با توجه مهارت‌های اجتماعی و زبانی کودک در سنین ابتدایی شناسایی کرد.در کودکان دارای اوتیسم یا «اختلال طیف اوتیسمی» (ASD) علائم یا شدت آن‌ها مشابه نیست.
]]>