نوید محمدزاده بهترین بازیگر جشنواره لاس پالماس شد

نوید محمدزاده بهترین بازیگر جشنواره لاس پالماس شد

نویده محمد‌زاده برای بازی در فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» به عنوان بهترین بازیگر جشنواره لاس پالماس انتخاب شد.