نقد فیلم Star Wars: The Last Jedi – جنگ ستارگان: آخرین جدای

نقد <a href=فیلم Star Wars: The Last Jedi – جنگ ستارگان: آخرین جدای”/>

رایان جانسون، با کارگردانی فیلم Star Wars: The Last Jedi که دیزی ریدلی را به عنوان بازیگر نقش اصلی‌اش دارد، ثابت می‌کند که «جنگ ستارگان» مجموعه‌ای نیست که به این زودی‌ها زیبایی و بزرگی‌اش را از دست بدهد.