موفقت بزرگ چین در مهار آلودگی کربنی

همشهری آنلاین: سال گذشته پس از خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس، عالی‌ترین مقام اقلیمی چین، زی ژنهوا به جهانیان اطمینان داد چین به مبارزه‌اش علیه تغییرات اقلیمی متعهد است.