مقدار خونریزی بعد از پارگی پرده بکارت چقدر است؟

خونریزی بعد از پارگی پرده بکارت

بسیاری از زنانی هنگامی که می خواهند برای «اولین بار» در شب زفاف وارد رابطه جنسی شوند، در مورد خونریزی بعد از پارگی پرده بکارت و میزان خونریزی، سوال های زیادی دارند. در این مطلب به این سوالات پاسخ می دهیم. نبض ما– خونریزی بعد از پارگی پرده بکارت چند روز است؟ این خون از […]

نوشته مقدار خونریزی بعد از پارگی پرده بکارت چقدر است؟ اولین بار در نبض ما پدیدار شد.