معرفی Google Play Instant، تجربه بازی‌ اندروید قبل از نصب

معرفی Google Play Instant، تجربه <a href=بازی‌ اندروید قبل از نصب”/>

Google Play Instant ویژگی جدیدی است که به‌تازگی معرفی شده است و در جریان آن می‌توانید بازی‌های فروشگاه گوگل پلی را بدون نصب کردن، تجربه کنید.