معرفی بازی موبایل My Tamagotchi Forever

معرفی <a href=بازی موبایل My Tamagotchi Forever”/>

بازی موبایل My Tamagotchi Forever اثر جذابی برای کودکانی است که دلشان می‌خواهد از یک حیوان خانگی نگه‌داری کنند و تا بزرگ شدن آن همراهش باشند.