معرفی بازی موبایل Heart of the House

معرفی <a href=بازی موبایل Heart of the House”/>

بازی موبایل Heart of the House اثر مبتکرانه‌ای برای دوست‌داران رمان است؛ این بازی مخصوص عاشقان رمان و داستان‌های گوتیک ساخته شده است.