مراحل تولید قسمت دوم World War Z بار دیگر تاخیر خورد

مراحل تولید قسمت دوم World War Z بار دیگر تاخیر خورد

مراحل تولید و ساخت قسمت دوم فیلم World War Z (جنگ جهانی زد) برای دومین مرتبه تأخیر خورد و این بار برنامه کاری شلوغ دیوید فینچر دلیل این تأخیر اعلام شده است.