لودینگ ۴: از حقیقت تاثیر خشونت در بازی‌ ها تا کریتوس و خدایان یونان

لودینگ ۴: از حقیقت تاثیر خشونت در <a href=بازی‌ ها تا کریتوس و خدایان یونان”/>

در قسمت چهارم لودینگ، نگاهی به داستان سری God of War انداخته‌ایم و سری به مبحث جذاب و بحث برانگیز خشونت در بازی‌های ویدیویی زده‌ایم.