لودینگ ۳: از معروف ترین جوجه تیغی دنیا تا پنج بازی با بیشترین زمان ساخت

لودینگ ۳: از معروف ترین جوجه تیغی دنیا تا پنج <a href=بازی با بیشترین زمان ساخت”/>

در سومین قسمت از شوی گیمینگ لودینگ، سری به معروف‌ترین جوجه تیغی دنیا یعنی سونیک می‌زنیم و در بخش دیگری، بازی‌های با زمان ساخت زیاد را فهرست می‌کنیم.