فیم کوتام «نگاه» در ماه آپریل در ۱۰ جشنواره بین‌المللی حضور خواهد داشت

فیم کوتام «نگاه» در ماه آپریل در ۱۰ جشنواره بین‌المللی حضور خواهد داشت

فیلم کوتاه «نگاه» به کارگردانی فرنوش صمدی که یکی از شانس‌های اسکار به‌شمار می‌رود، در ماه آپریل در ۱۰ جشنواره‌ی بین‌المللی حضور خواهد داشت.