عمل بینی؛ خطرات، عوارض و هر آنچه که بایستی بدانید

عمل بینی از بیشترین جراحی‌های زیبایی انجام شده است که عوارض خاصی هم دارد.از جمله عوارض عمل بینی حساسیت به داروی بیهوشی و کاهش حس بویایی است.