صفحه یک بانی فیلم شماره ۳۶۴۵ یکشنبه سوم تیر

نوشته صفحه یک بانی فیلم شماره ۳۶۴۵ یکشنبه سوم تیر اولین بار در بانی‌فیلم پدیدار شد.