صفحه یک بانی فیلم شماره ۳۶۴۰ چهارشنبه ۲۳ خرداد

نوشته صفحه یک بانی فیلم شماره ۳۶۴۰ چهارشنبه ۲۳ خرداد اولین بار در بانی‌فیلم پدیدار شد.