شکست گوگل در پرونده “حق فراموش‌شدگی”

همشهری آنلاین: مردی تاجر که پای شرکت گوگل را برسر قانون "حق فراموش شدگی" به دادگاه عالی بریتانیا کشانده بود، توانست این غول فناوری را شکست دهد.