شکایت آرنولد شوارتزنگر از صنعت نفت جهان به اتهام قتل عمد

همشهری آنلاین: آرنولد شوارتزنگر در دسته افرادی نیست که از زیر چالش‌ها فرار کند، و این بار نیز مسئولیتی تهدید‌آمیز برای خود ایجاد کرده‌است.