شهرهای آمریکا سالانه ۳۶ میلیون اصله درخت از دست می‌دهند

همشهری آنلاین: کارشناسان محیط زیست می‌گویند: شهرهای آمریکا در سال ۳۶ میلیون اصله درخت از دست می‌دهند.