شبکه خبر دل از تلگرام نمی کند!

بانی فیلم-گروه تلویزیون:با وجود دستور رییس صداوسیما مبنی بر خروج همه شبکه ها از پیام رسان های غیر وطنی و بخصوص تلگرام و استفاده از پیام رسان های داخلی، شبکه خبر هنوز هم به فعالیت خود در تلگرام ادامه می دهد و گویا قصد خروج از این پیام رسان را ندارد!
این در حالی است که شبکه مذکور پیش از این عنوان کرده بود از شنبه اول اردیبهشت به فعالیت خود در این پیام رسان خاتمه خواهد داد، اما جالب اینکه فقط توانست تا ظهر به این وعده خود عمل کند و باز هم به روال سابق برگشت. گویا شبکه خبر نمی تواند به این راحتی از کانال تلگرام خود با بیش از ۱۴۷ هزار عضو دل بکند و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
با این وجود یکی یکی شبکه ها در حال کوچ از تلگرام هستند و می توان گفت شبکه خبر با توجه به فعالیتی که به طور مداوم در این پیامرسان دارد، آخرین شبکه ای خواهد بود که به ضرب و زور از تلگرام خارج شده و به سمت پیام رسان های داخلی برود. به هر حال اینگونه اتفاقات از آن تصمیماتی نیستند که به راحتی مورد استقبال قرار بگیرند.

نوشته شبکه خبر دل از تلگرام نمی کند! اولین بار در بانی‌فیلم پدیدار شد.