سیستم حمل و نقل در شهرهای آلمان رایگان می‌شود

همشهری آنلاین: رایگان کردن سیستم حمل و نقل عمومی برای کاهش اشتیاق مردم به استفاده از اتومبیل‌های شخصی، راهکار جدی دولت آلمان برای جلوگیری از آلودگی هوا است.