ساخت ماهواره‌های تاشونده با کمک هنر اوریگامی

همشهری آنلاین: هنر ظریف اوریگامی قدمتی بالای هزار سال دارد، اما این مهارت باستانی تاکنون برای افشاکردن اسرار فضایی مورد استفاده قرار نگرفته‌بود.