زنان در مقابل تغییرت اقلیمی آسیب‌پذیر‌تر از مردان هستند

همشهری آنلاین: تحقیقات نشان داده که زنان در مقابل تغییرات اقلیمی به مراتب بیشتر از مردان تحت تاثیر قرار می‌گیرند و آسیب‌پذیرتر هستند.