روباتی که دنبالتان می‌دود

همشهری آنلاین: موسسه بوستون داینامیکز روباتی طراحی کرده‌است که شاید بتوانید پیش از او پا به فرار بگذارید،‌اما این روبات نیز می‌تواند به راحتی پشت سرتان دویده و تعقیبتان کند.