دست همسرتان را بگیرید تا دردتان آرام شود!

83632416111317128240205876116820723422219 - دست همسرتان را بگیرید تا دردتان آرام شود!محققان در تحقیق اخیرشان دریافته‌اند هنگامیکه زوج‌ها در هنگام درد دست یکدیگر را می‌گیرند، امواج مغزی آنها با یکدیگرهماهنگ می‌شوند و درد آنها کاهش می‌یابد.
]]>