در این سن، ورزش برای بچه‌ها ممنوع

10120200671261916117976813263135108141110 - در این سن، ورزش برای بچه‌ها ممنوعبررسی‌های کارشناسان ورزشی و حوزه روانشناسی کودک نشان می‌دهد که شروع ورزش باید در سن مناسب انجام شود. ورزش آمادگی جسمانی و اعتماد به نفس کودکان را بالا می‌برد، اما باخت در سنین پایین می‌تواند تاثیرات منفی روی روحیه آنها بگذارد.
]]>