دانشمندان ژن پای چماقی را کشف کردند

همشهری آنلاین: دانشمندان می‌گویند ژنی را کشف کرده‌اند که ممکن است باعث شدیدترین موارد پای چماقی شود.